DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do wyrejestrowania auta:

1. Dowód osobisty

2. W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie na zezłomowanie auta.

3. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do złomowania pojazdu.

4. Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana.

5. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego